top of page

Work with CENSSS

No positions announced? Please feel free to send us an open application with your CV to censss-adm@its.uio.no

Rådgiver/seniorrådgiver som senterkoordinator

Vi har for tiden en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Institutt for teknologisystemer og Senter for romsensorer og – systemer (CENSSS) til rollen som senterkoordinator. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. Stillingen er finansiert ut 2025, med mulighet for forlengelse ut 2028.

 

CENSSS er et senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI, finansiert opp av Norges Forskningsråd for perioden 2020-2025, med en mulig forlengelse ut 2028.

 

Som senterkoordinator har du ansvaret for å koble industripartnerne i senteret sammen med den vitenskapelige aktiviteten ved universitetet. Vi er på jakt etter deg som trives i sjiktet mellom næringsliv og akademia, og brenner for kunnskapsdeling mellom de to.

 

Senterkoordinatoren må kunne snakke til både næringslivet og akademia, og jobbe strategisk for at senteret skal oppnå sine mål. Vi leter etter en kandidat som er selvstendig, initiativrik og liker en allsidig jobb.

 

Senterkoordinator inngår i senterledelsen sammen med forskningskoordinator og senterleder. Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til senteret, men stillingen er tilknyttet instituttets administrasjon. Administrasjonen ledes av en administrasjonssjef.

 

Arbeidssted for stillingen er i instituttets bygning på Kjeller.

 

Tilterdelse snarest.

bottom of page